Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 9: Oversikt over antall merket fisk per art per år i forsøksområdet på Austevoll. Blåstål/rødnebb og Grasgylt ble ikke merket i 2019. Grønn farge viser antall individer som er gjenfangster.
Figur tmpkfDhcY_html_6773c94e1d25591b.png