Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 8: Gjennomsnittlig antall leppefisk i Strandnotundersøkelsene Skagerrak 1989-2018, delt inn i underområder. stiplet linje indikerer middelverdi for hele perioden i alle områdene sett under ett.
Figur tmpkfDhcY_html_67cd08c4970a1671.png