Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 2: Sammenlikning av estimert fangst per enhet innsats i og utenfor marine bevaringsområder i Flødevigen (F), Indre Tvedestrandfjord (TI), Ytre Tvedestrand skjærgård (TO) og Risør (R). Tilpasset fra (Halvorsen et al. 2017).
Figur tmpkfDhcY_html_69685030d27e2ffc.png