Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 12: Utvikling i CPUE (fangst-per-ruse) i forsøksfisket på Austevoll. Det ble gjennomført en kontrollert nedfisking i August 2019 på den ene øya, og kan derfor sammenlikne CPUE før og etter (skravert område) nedfiskingen skjedde. 992 leppefisk ble fjernet med 240 teiner. Det var ingen uttak av fisk fra 2017 til nedfiskingen ble utført.
Figur tmpkfDhcY_html_6f39d2b137a6da16.png