Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 1: Fangst i 2018 på Skagerrakkysten fordelt på fartøykommune. Her er kun kommuner med fangst over 100.000 leppefisk tatt med. Data fra fiskeridirektoratets sluttseddelstatistikk.
Figur tmpkfDhcY_html_bf7f4dc8505fe6f0.png