Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4. Oversikt over romlig plassering av stasjoner på et kart over andel hardbunn. Blå verdier representerer henholdsvis lav observert biomasse (punkter) og lav andel hardbunn (kart). Rødt representer høye verdier av observert biomasse og andel hardbunn. Høstesoner er også lagt på som kartlag.
Figur tmp_Bim4f_html_30027592e23767ab.png