Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6. Korrelasjon mellom observert biomasse i det uavhengige datasettet og predikert biomasse basert på den beste modellen. Grønn linje viser best tilpasset regresjonslinje, de blå området tilsvarer 95% konfidensintervall.
Figur tmp_Bim4f_html_4aa3144742a2e405.jpg