Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 7. Taretrålingsaktivitet innenfor pilotområdet. Prikker viser posisjoner for taretrålingsfartøyer. Det mørkeblå området viser arealet der tarebiomasse er modellert. Sorte streker og numre angir trålingssoner. Sporingsdata fra Fiskeridirektoratet.
Figur tmp_Bim4f_html_b8c1af7825678219.png