Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 15. Eksempler på tarevegetasjon på felt PF5 (venstre bilde) og felt PF6 (høyre bilde) i Nordland fem år etter prøvehøsting.
Figur tmpTylEXg_html_472e4f630cc2caab.jpg