Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 26. Dekningsgrad av stortare ( Laminaria hyperborea ), sukkertare ( Saccharina latissima ), butare ( Alaria esculenta) og draugtare ( Saccorhiza polyschides ) langs videotransekt undersøkt på kyststrekningen Herøy – Bodø i Nordland i 2019. Sorte symboler indikerer tilstedeværelse av de respektive tareartene, mens røde symboler indikerer fravær. Størrelsen på stasjonssymbolene reflekterer den gjennomsnittlige dekningsgraden av tareartene per stasjon og skalaen spenner over ulike dekningsgradintervaller i de fire kartene (jfr. hvite bokser under slektsnavn).
Figur tmpTylEXg_html_572a45ef3d4d6c4b.jpg