Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 36. Forekomst av juvenile individer av grønn kråkebolle ( Strongylocentrotus droebachiensis ) i festeorgan (hapter) hos tareplanter samlet inn på stasjoner i trålfrie områder på kyststrekningen Flekkefjord, Agder – Bodø, Nordland i 2019. Størrelsen symbolene angir gjennomsnittlig registreringsfrekvens av kråkeboller per tareplante per stasjon.
Figur tmpTylEXg_html_5e36cb8dfe24044.jpg