Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 11. Diagrammet til venstre viser gjennomsnittlig registreringsfrekvens av kråkeboller per år langs videotransekt på PF3 og referansefelt i Nordland. Nedre grense for 95 % konfidensintervall er tegnet inn. Bildet til høyre viser eksempel på forekomster av rød kråkebolle ( Echinus esculentus ) på det fjerde vestligste videotransektet på PF3 i 2018.
Figur tmpTylEXg_html_62a70337655aa746.jpg