Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 27. Sukkertare ( Saccharina latissima ) dominerte tarevegetasjonen på flere av de østlige, bølgebeskyttede stasjonene (venstre bilde). Butare ( Alaria esculenta ) og draugtare ( Saccorhiza polyschides ) ble registrert på enkelte stasjoner (høyre bilde).
Figur tmpTylEXg_html_7b350b7656feee44.jpg