Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 21. Gjennomsnittlig antall grønne kråkeboller ( Strongylentrotus droebachiensis ) per festeorgan (hapter) hos tareplanter samlet inn før (2014), og henholdsvis fire (2018) og fem (2019) år etter prøvehøsting, på høstefelt PF5 (røde søyler) og referansefelt i Horsvær naturreservat i Nordland. Nedre grense for 95 % konfidensintervall er tegnet inn.
Figur tmpTylEXg_html_82b48144a60dff42.jpg