Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 33. Gjennomsnittlig stilklengde av innsamlede stortareplanter plottet mot gjennomsnittlig alder per stasjon. Stasjoner i Agder (rødt punkt), Rogaland (oransje punkt), Vestlandet (gule punkt), Møre og Romsdal (grønne punkt), Trøndelag/Nordland fylkesgrense (blå punkt) og Nordland 66-67°N (sorte punkt).
Figur tmpTylEXg_html_ad53e66ac5aef065.jpg