Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 12: Figuren oppsummerer resultatene fra 46.000 simuleringer som beskrevet i avsnitt 3.2.3 og tabell 3.1. AF = gjennomsnitt antall voksne hunnlus (Adult Females), OM = gjennomsnitt antall andre mobile lus (Other Mobiles) og treatment = antall behandlinger * beholdning (antall fisk på lokaliteten). De grønne boksene (NVI) viser effekten av tilfeldig reduksjon av antall lokaliteter og omfordeling av biomassen til andre lokaliteter, mens de blå boksene viser effektene av å strategisk fjerne lokaliteter som bidrar mye til smittespredning og omfordele biomassen til lokaliteter som gir lavere smittespredning i HI sin modell (IMR).
Figur tmpp1xCY0_html_23ae65e1fff7e357.png