Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 1 : Oversikt over matfisk-, stamfisk- og slakte-lokaliteter i PO3 oppført i akvakulturregisteret per 1/3-2020, der størrelse på symbol er skalert etter maksimal tillatt biomasse (MTB) på lokasjonen (alle konsesjoner slått sammen). Merk at ikke alle lokaliteter har meldt lusetall i perioden 2012-2019.
Figur tmpp1xCY0_html_574165570e1eed9c.png