Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 5 : Smitte av pelagiske lakselus fra enkeltlokaliteter til andre lokaliteter gitt minimum, median og maksimum nauplieproduksjon per lokalitet, basert på rapporterte lusetall over alle produksjonssykluser i perioden 2012-2019.
Figur tmpp1xCY0_html_719893cd744bf308.png