Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 9: Omfordeling av maksimal tillatt biomasse (MTB) fra særlig smittespredende lokaliteter til strategisk utvalgte lokaliteter i henhold til scenario 2. Her representerer størrelse på sirkel og farge relativ økning i MTB, og grønne sirkler indikerer stengte lokaliteter. Merk at dette er et hypotetisk modellscenario designet for å redusere smitte av lakselus mellom alle lokalitetene i produksjonsområdet. Ved å inkludere andre variabler (e.g. påvirkning på vill-fisk, effekt av økt organisk belastning nær bunn, optimalisering av klyngestruktur for periodevis utsett av fisk og eierskapsstruktur etc.) vil modellen generere andre forslag for flytting av MTB. En endelig, konkret lokalitetsstruktur vil ikke bli anbefalt før flere variabler er vurdert.
Figur tmpp1xCY0_html_c310317a76e34901.png