Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6 . Egg fra stasjon 26 den 18. april 2019 i Revsbotn. Bildet viser to egg med deformert overflate og hull i eggeskallet der eggets innhold er borte (gul pil). Egget lengst til venstre av disse to har to luftbobler inne i det tomme eggeskallet. Store egg med rødlig eggeskall og stort perivitellint rom er gapeflyndre, mens andre store egg, blant annet med larver med gult pigment, er rødspette. Det lille egget i midten har størrelse tilsvarende sandflyndre, og resten av eggene har størrelse tilsvarende torsk og hyse. Egg med hvitt innhold er døde egg.
Figur tmpJUYkZC_html_14c84d964264308a.jpg