Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 17 . Hydrografiske data fra Repparfjorden og Revsbotn samlet i april 2019. Hydrografi ble målt på tre stasjoner i hver fjord, se Tabell 2 og Figur 4 og 5 for lokalisering av stasjonene.
Figur tmpJUYkZC_html_4e7650c1704a703d.jpg