Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 10 . Repparfjorden 2019. Eggdata fra tre tokt i april. Tall i sirkler angir gjennomsnittlig antall egg pr. håvtrekk med samme størrelse som torskeegg, og farge viser andel av egg i stadium 1 (relativt nygytte egg). Planlagt deponiområde med ulike soner er også angitt ut fra gjeldende reguleringsplan.
Figur tmpJUYkZC_html_6030bc0807a0019f.jpg