Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 20 . Antall torskeegg gjennomsnittlig pr. håvtrekk (t.v.) og andel av egg i stadium 1 (t.h.) plottet mot gjennomsnittlig sjøtemperatur i april fra 5 til 50 m dyp i Repparfjorden og Revsbotn for årene 2015 til 2019. Linjene og formlene med tilhørende statistiske parametere (R 2 og p-verdi) er gitt for en lineær sammenheng mellom egg og sjøtemperatur i begge fjordene. En p-verdi mindre eller lik 0,05 angir statistisk signifikans.
Figur tmpJUYkZC_html_646cef6e18a6e65d.jpg