Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 23 . Gjennomsnittlig antall egg pr. håvtrekk for hvert eggtokt siden undersøkelsene startet i 2015. Tall over søylene angir andel (%) av eggene i stadium 1.
Figur tmpJUYkZC_html_8cffd55152dac0cd.jpg