Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 9 . Gjennomsnittlig antall egg pr. håvtrekk for hvert av toktene gjennomført i Repparfjorden og Revsbotn i april og tidlig i mai for perioden 2015-2019. Antall egg tilsvarer egg med størrelse som hos torsk (1,2-1,65 mm diameter). Linjer og formler med tilhørende statistiske parametere (R 2 og p-verdi) vises for en lineær sammenheng mellom år og eggmengde for alle egg i torskestørrelse (blå) og egg i stadium 1 (oransje). En p-verdi mindre eller lik 0,05 angir statistisk signifikans.
Figur tmpJUYkZC_html_e4340952c7a1a980.jpg