Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 16 . Eggdata fra Revsbotn 2015-2018. Øverst til venstre snitt av tre tokt i april 2018, øverst til høyre snitt av tre tokt i april 2017, nederst til venstre snitt av tre tokt i perioden april og tidlig mai 2016 og nederst til høyre ett tokt i april 2015. Tall i sirkler angir gjennomsnittlig antall egg pr. håvtrekk med samme størrelse som torskeegg, og farge i sirklene viser andel av egg i stadium 1 (relativt nygytte egg).
Figur tmpJUYkZC_html_e679bf00cb41604f.jpg