Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 21 . Indeks for kysttorsk i Vest-Finnmark beregnet fra Havforskningsinstituttets tråldata samlet inn på kysttoktene som gjennomføres årlig i oktober og november. Indeksen (t.h.) er gitt som biomasse av torsk som er 5 år og eldre, og er beregnet for data samlet inn fra faste trålstasjoner i de lilla fargede områdene i kartet (t.v.) som omfatter fem starta: Alta, Hjelmsøy indre, Hjelmsøy Loppa, Sørøya indre og Fugløybanken. Kysttorsk og alder til torsken er bestemt ut fra øresteiner.
Figur tmpJUYkZC_html_e897ea5428cc16ce.jpg