Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 22 . Gjennomsnittlig antall egg pr. håvtrekk i en gytesesong plottet mot en indeks for biomasse av kysttorsk i Vest-Finnmark høsten før gytesesongen (se Figur 21). Linjene og formlene med tilhørende statistiske parametere (R 2 og p-verdi) er gitt for en lineær sammenheng mellom indeksen og mengde av alle egg i torskestørrelse (blå) og egg i stadium 1 (oransje). En p-verdi mindre eller lik 0,05 angir statistisk signifikans.
Figur tmpJUYkZC_html_ebbe7809087b0fba.jpg