Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3.5: Visualisering av risikobilde for dødelighet på utvandrende postsmolt laks som følge av utslipp av lakselus fra lakseoppdrett i produksjonsområde 4 (PO4) Nordhordland til Stadt.
Figur file_html_100a9fe49c85b29a.png