Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3.13. Visualisering av risikobilde for dødelighet på utvandrende postsmolt laks som følge av utslipp av lakselus fra lakseoppdrett i produksjonsområde 12 (PO12) Vest-Finnmark.
Figur file_html_9dd08a5b6895674c.png