Gå til hovedinnhold

Figur

Fra rapporten: Skreitokt 2020
Figur 10 Gjennomsnittlig lengde ved alder fra skreitoktet. Det skilles mellom førstegangsgytere og flergangsgytere (F).
Figur file_html_a96321fdcc47c23c.gif