Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 5. Relativt antall skjell (% av maksimumsfangst) i skrape-(blå) og på videostasjoner (rød) i forhold til median-bunndybde fra alle de undersøkte feltene. Punktene viser data fra hver stasjon, linjer er estimerte trender ved bruk av en glattingsmodell.
Figur file_html_43645d8a5e83bd31.jpg