Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 9. Kart som viser de tre feltene og alle stasjoner fra toktet i 2019 (blå=videostasjon, rød=skrapestasjon). Punktene er skalert i forhold til antall registrerte skjell (prosent av maksimum registrerte i alle skrape- og videostasjoner). Grå linjer indikerer 50,100 og 150 meter dybdekoter og det rosa skraverte området angir verneområdet rundt Bjørnøya.
Figur file_html_7bb292758e94aeb9.jpg