Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4. Oversiktskart over alle stasjoner på tidligere tokt i 1986 og 1988 (grå) og i 2019 (blå=videostasjon, rød=skrapestasjon). Punktene viser relativt antall registrerte skjell (prosent av maksimum registrerte fangster på alle skrapestasjoner eller videostasjoner). Grå linjer indikerer 50 og 100 meter dybdekoter og det rosa polygonet viser utstrekningen av naturvernområdet rundt Bjørnøya.
Figur file_html_a995013808fe87e.jpg