Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3. Illustrasjon av forholdet mellom rekruttering og bestandsstørrelse. Rekrutteringen blir redusert når størrelsen på bestanden minker eller går under en terskelverdi (50 % stiplet rød linje, og 20 % rød heltrukken linje). Rekrutteringen hvert år er en tilfeldig verdi utfra en fordeling som baseres på empiriske estimater av en gjennomsnittrekruttering og en variasjon eksemplifisert her som svarte og røde punkter (tilsvarende til rekruttering over og under terskelverdien).
Figur file_html_ad4594a9b5c8a5e0.jpg