Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 11. Estimert tetthet av haneskjell i et gridsystem. Gridsystemet består av identiske kvadrater av 0.2 lengdegrader og 0.05 breddegrader. Antallet i kvadrater uten stasjoner ble ekstrapolert fra de omliggende kvadrater med observasjoner. Grå linjer indikerer 50 og 100 meter dybdekoter og det rosa skraverte området viser verneområdet rundt Bjørnøya.
Figur file_html_dc4d7e3a9ca423fc.jpg