Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 19: Estimert risiko for dødelighet med konfidensintervaller. Beregningene er basert på all sjøørret fanget. En regner at 50% av fisken har utvandret i uke 20 (18. mai).
Figur file_html_5b018dc36f6b999e.png