Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 15. Risiko for lakselusrelatert dødelighet (med konfidensintervaller) på rusefanget vill postsmolt av laks. Antall undersøkt hver uke er angitt i figuren. Merk lavt antall enkelte uker.
Figur file_html_c04b46e6076f7ddf.png