Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 16: Estimert risiko for dødelighet med konfidensintervaller. Alle beregningene er basert på all sjøørret fanget. I dette produksjonsområdet regner en at 50% av fisken har utvandret i uke 21 (24. mai).
Figur file_html_d7ad7fc832e62982.png