Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 31: Estimert risiko for dødelighet med konfidensintervaller. Alle beregningene er basert på all sjøørret/sjørøye fanget. Her regner en at 50% av fisken har utvandret i uke 28 (9. juli).
Figur file_html_f4471621dc3121be.png