Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 5.6. Årlig forbruk av flubenzuroner (i kg) i norsk akvakultur, fra 1990 til 2019 (data fra Folkehelseinstituttet).
Figur file_html_5a3422f20013ed36.png