Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 19. Nivåer av dekloran pluss (DP) i overflatesedimenter (0–1 cm). Stasjonsnumrene for prøvetakingslokalitetene omtalt i denne rapporten er vist på kart i figur 2.
Figur file_html_19fc7094eb38102b.png