Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 10. PAH16-nivåer i overflatesedimenter (0–1 cm). Stasjonsnumrene for prøvetakingslokalitetene omtalt i denne rapporten er vist på kart i figur 2.
Figur file_html_1a09fde31cc88b29.png