Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 7. Lineær regresjon av 49 PAH med TOC% i overflatesedimenter (0–1 cm) fra ti lokaliteter.
Figur file_html_34af53234c78293.png