Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 9. NPD-nivåer i overflatesedimenter (0–1 cm). Stasjonsnumrene for prøvetakingslokalitetene omtalt i denne rapporten er vist på kart i figur 2.
Figur file_html_4cd487dae70a9c9.png