Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 14. Summerte nivåer av 20 PBDE i overflatesedimenter (0–1 cm). Stasjonsnumrene for prøvetakingslokalitetene omtalt i denne rapporten er vist på kart i figur 2.
Figur file_html_76a9752dd9ac7304.png