Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 13. Dybdeprofiler av Sum PAH, NPD og PAH16 i sedimentkjerner fra Bjørnøya-transektet. A: PAH-nivåer i µg/kg tv.; B: PAH-nivåer korrigert for TOC. Ca. årstall er vist for to snitt i den daterte kjernen. *Det ble kvantifisert 44 PAH forbindelser i kjernen fra stasjon R1998, inkludert 13 av PAH16, i snittene dypere enn 5 cm. Hele sedimentprofilen vises derfor kun for disse forbindelsene.
Figur file_html_9c2f6b8878fc45a4.gif