Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 18. Nivåer av 4-nonylfenol i overflatesedimenter (0–1 cm). Stasjonsnumrene for prøvetakingslokalitetene omtalt i denne rapporten er vist på kart i figur 2.
Figur file_html_a439d0eba34440d1.png