Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 17. Summerte nivåer av syv PFAS forbindelser i overflatesedimenter (0–1 cm). Stasjonsnumrene for prøvetakingslokalitetene omtalt i denne rapporten er vist på kart i figur 2.
Figur file_html_a79beaebc5c54eed.png