Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 8.3 Visualisering av risikobildet for miljøeffekter på non-target-arter ved bruk av hydrogenperoksid i fiskeoppdrett i produksjonsområde 1-13, Svenskegrensen til Øst-Finnmark.
Figur8.3_risiko.png